Personvernerklæring og cookies Artell

Personvernerklæring og cookies Artell

Denne personvernerklæringen og cookies gjelder for nettstedet www.artell.no.

Denne personvernerklæringen og cookies gjelder for nettstedet www.artell.no.

Artell Kommunikasjon AS er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Artell Kommunikasjon AS er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger generelt, kan du kontakte oss på følgende måte:

Artell Kommunikasjon AS

Adresse: Øvre Langgate 57, 3110 Tønsberg

Epost-adresse: post@artell.no

Telefonnummer: +47 922 24 666

Organisasjonsnummer: 979172206

Hvem behandler vi informasjon om?

Alle personopplysninger vi har om våre kunder er de opplysningene du selv har gitt til oss. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn det er behov for. 

Vi behandler personopplysninger om følgende grupper:

  • Kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbeidspartnere
  • Besøkende på vår nettside
  • Personer som sender henvendelser til oss

Vår behandling av personopplysninger

Kunder og leveranser, samt leverandører og samarbeidspartnere

Ved inngåelse av et kundeforhold, og tilsvarende forhold tilknyttet leverandører og samarbeidspartnere, vil vi behandle de personopplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre avtalte aktiviteter og leveranse, samt å etterleve gjeldende lover og regler. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å sikre best mulig oppfølging av kunden under og etter leveransen, samarbeid med leverandører og partnere, samt fakturering og andre administrative behov. 

I alle kundeforhold blir det opprettet en egen digital saksmappe som vil inneholde alle oppdrag og leveranser som utføres for kunden. Her lagres alle saksdokumenter og personopplysninger knyttet til de av kundens medarbeidere som var involvert i leveransen. Alle dokumenter oppbevares i minimum 10 år etter at oppdraget eller leveransen er avsluttet. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å kunne besvare spørsmål fra kunder i etterkant av oppdraget og å kunne forsvare oss mot fremtidige tvister eller rettskrav.

Underleverandører og samarbeidspartnere

Personopplysninger knyttet til behandlingene som er beskrevet i denne personvernerklæringen er lagret i våre egne IT-systemer eller IT-systemer som driftes av våre databehandlere (leverandører).

Vi har skriftlig databehandleravtale med alle våre leverandører for å sikre at de behandler personopplysningene i samsvar med våre instrukser og ivaretar informasjonssikkerheten. Dette betyr at de ikke kan gjøre noe annet med personopplysningene uten vår tillatelse, og de har heller ikke adgang til å dele opplysningene dine videre eller å bruke opplysningene til andre formål enn til å utføre oppdateringer av systemer, vedlikehold, feilretting og ivareta sikkerheten. Personopplysningene leveres tilbake til oss og slettes hos databehandler når avtalen avsluttes. 

Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å ivareta sikkerhets- og driftsformål, og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Generelle henvendelser

Dersom du sender en henvendelse til oss, vil vi behandle opplysninger om ditt navn og e-postadresse for å kunne svare på e-posten din. Behandlingsgrunnlaget er berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne besvare henvendelser til firmaet. Alle henvendelser som ikke medfører at det opprettes et kundeforhold vil bli slettet 3 måneder etter siste kontakt.

Cookies

Vår nettside bruker cookies til forskjellige formål. Statistiske informasjonskapsler hjelper oss til å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon om;

_ga Samler informasjon om brukere og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål (anonymisert) 2 år

_gat Samler informasjon om brukere og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål (anonymisert) noen få sekunder

_gid Samler informasjon om brukere og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål (anonymisert) en dag

Dine rettigheter

Du har rett til å bli informert om vår behandling av personopplysninger. Artell Kommunikasjon AS oppfyller denne plikten ved denne personvernerklæringen.


Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

  • Rett til innsyn: På forespørsel utleverer vi kopi av opplysningene dine som finnes i våre systemer.
  • Rett til korrigering: Vi vil på forespørsel korrigere vår informasjon om deg.
  • Rett til sletting: I noen tilfeller har du rett til å be om sletting av din informasjon før våre alminnelige slettefrister inntreffer. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi kan ikke slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd. 
  • Rett til begrensning: Du har i noen tilfeller også rett til å begrense håndteringen av dine personopplysninger til kun å bestå av lagring, f.eks. hvor du mener informasjonen vi behandler ikke er korrekt
  • Rett til dataportabilitet: Du har rett til å ha dine personopplysninger i et strukturert og maskinlesbart format. Du har også rett til når som helst å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger som vi behandler vedrørende direkte markedsføring 
  • Rett til å tilbakekalle samtykke: Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, vennligst kontakt oss på post@artell.no
  • Rett til å klage: Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å klare på www.datatilsynet.no

Personvernerklæringen oppdateres etter behov. Du finner alltid siste versjon på våre nettsider.